custom-header

Tag : контейнери

3 забрани, които касаят изхвърлянето на строителни отпадъци 3 забрани, които касаят изхвърлянето на строителни отпадъци

Нямате право да се освобождавате по този начин от строителните отпадъци, дори и тайно

Може да си мислите, че ако извършите тайно тази дейност, то всичко ще остане скрито-покрито, но никога не знаете какво ще последва. Изхвърлянето на строителни отпадъци си има свои правила, които е задължително да бъдат спазвани. Не само защото може да да ви бъде връчен акт и съответно глоба. Употребата на специални контейнери за този вид отпадък не е случайна.

Неприятностите идват от това, че вместо да се занимавате с важната си цел – ремонта, вие ще бъдете принудени да губите време с представители на административните органи. И бъдете сигурни, че винаги има „бдителни“ съседи, които да ви докладват на общината, колкото и да смятате, че можете да се скриете.

Ето кои 3 забрани трябва да имате предвид, когато имате ангажимент с извозването на строителните си отпадъци: